شركت آسيا طب دندان در سال ۱۳۸۷ در تهران به ثبت رسيد و در حال حاضر در زمينه واردات مواد دندانپزشكي ترمیمی و زیبایی فعاليت دارد. اين شركت هميشه متعهد است كه با صداقت كامل و احترام به مشتريان، محصولات برتر را معرفي و در اختيار دندانپزشكان فرهيخته كشور قرار دهد و كليه فعاليت هاي اين شركت نيز حول اين محور برنامه ريزي و عملي مي گردند و بواسطه داشتن تيم هاي مجرب علمي-آموزشي، تحقيقاتي، بازاريابي و خدماتي فني مهندسي خود همواره آماده راهنمايي و پاسخگويي به دندانپزشكان محترم كشور مي باشد.