اپکر پینک Pink Opaque

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

Pink Opaque در درمان دندان های Nonvital بد رنگ، دندان های دارای تغییر رنگ تتراسایکلینی، و هر نوع تغییر رنگ دندانی و نیز پوشاندن فلز به خصوص پست و کر فلزی (Posts and Cores) در پرسلن های شکسته بهترین انتخاب می باشد.