کامپوزیت فلو دی مارک Renamel De-Mark

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

  • اولین کامپوزیت فلوی رادیواپک جهت کف بندی (Radioopaque Cavity Liner) در ترمیم های خلفی
  • آداپتاسیون بسیار بالا با کف حفره و مارجین جینجیوال
  • تنها کامپوزیت فلو که در رادیوگرافی به صورت یک لایه ی کاملا رادیواپک (اپک تر از مینای طبیعی) دیده می شود.