کامپوزیت میکروفیل سوپربرایت Renamel Microfill Superbrite

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کامپوزیت میکروفیل سوپربرایت قابل استفاده برای کسانی که علاقه مند به داشتن دندان های سفیدتر از ویتاشید (هالیوود اسمایل) هستند. این کامپوزیت در ترمیم دندان های قدامی و ونیرهای کامپوزیتی به عنوان انامل استفاده می شود.

صاف