کامپوزیت کربیلدآپ Cosmecore

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کربیلدآپ متریال دوال کیور، که برای بیلدآپ دندان های روت کانال شده تا عمق 7 میلی متر کیور شده و تراش آن مانند دنتین طبیعی می باشد. از این ماده جهت سمان کردن فایبرپست نیز استفاده می شود.

صاف