وبینار کامپوزیت ونیر مستقیم، قابل رقابت با پرسلن لمینیت توسط Dr. Bob Margeas

Bob Margeas Webinar

 

Creating a Direct Composite Veneer that Rivals Porcelain by Dr. Bob Margeas

  • How to layer for maximum esthetics
  • The use of tints to create incisal translucency
  • How to create surface texture with the correct instruments and handpiece speed

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *