وبینار رایگان ترمیم شکستگی های Class IV به کمک کامپوزیت توسط Dr. Artie Volker

Artie Volker Webinar

 

Class IV: How to Deal with Fractures by Dr. Artie Volker

  • Material selection for optimal strength and longevity
  • How to use tints and opaquers to easily enhance esthetics
  • Polishing protocols for obtaining an ideal finish

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *