وبینار رایگان ترمیم زیبای دندان های خلفی با کامپوزیت توسط Dr. Dennis Hartlieb

Dennis Hartlieb Webinar

 

Direct Posterior Composites: Efficiency and Esthetics by Dr. Dennis Hartlieb

  • A novel technique to create exquisitely contoured Class II proximal walls
  • Large posterior direct composites – efficient and esthetic
  • A layering technique that not only reduces the stresses of polymerization of the composite, but also results in the creation of natural tooth shape and form of the restoration

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *