وبینار رایگان بازسازی دندان ها و افزایش VD توسط کامپوزیت توسط Dr. Corky Willhite

Corky Willhite Webinar

 

 A Simple and Effective Technique to Open VDO by Dr. Corky Willhite

  • How to rebuild guidance on anterior teeth with a super conservative technique
  • How to build a stable occlusion at a new VDO by treating only lower posterior teeth
  • What materials work best and why this even works for non-compliant bruxers

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *