کامپوزیت انامل بیوفانکشن Enamel Bio Function

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  • اولین کامپوزیت با بیوکامپتیبیلیتی بسیار بالا برای ترمیم های خلفی
  • اولین سیستم کامپوزیتی قابل استفاده به صورت تکنیک مستقیم و غیرمستقیم با خصوصیات مکانیکی و فانکشنال کاملا شبیه مینای طبیعی
صاف