خمیر پرداخت الماسی ۱ میکرون Ena Shiny B

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

خمیر پرداخت الماسی با ذرات 1 میکرون، قابل استفاده با Goat Brush

صاف