خمیر پرداخت آلومینیوم اکساید Ena Shiny C

۹۰۰,۰۰۰ تومان

خمیر پرداخت آلومینیوم اکساید (Ena Shiny C) به همراه نمد پرداخت (Felt Wheel) بالاترین پالیش و لوستر نهایی در کامپوزیت را ایجاد می کند.

صاف