نمد پرداخت کامپوزیت ۳۰ عددی Ena Shiny Felt Wheel

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

نمد مخصوص پرداخت کامپوزیت، قابل استفاده با خمیرهای پرداخت آلومینیوم اکساید Ena Shiny C

(این محصول نیاز به ماندرل مخصوص Micerium دارد که به همراه محصول نبوده و باید به طور جداگانه تهیه گردد.)