کامپوزیت یونیورسال دنتین Universal Dentin

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

این سیستم کامپوزیتی مدرن شامل 9 فلوئوروسنت دنتین (Flourescent Dentin) که از نظر اپاسیتی و فلوئوروسنسی کاملا همانند دنتین طبیعی است، می باشد.

صاف