کامپوزیت یونیورسال انامل Universal Enamel

۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم های کامپوزیتی ENA HRi دارای سه انامل با ضریب انکسار (Refractive Index) کاملا همانند انامل طبیعی و نیز ترانسلوسنسی بالا می باشد.

صاف