باند آنفیلد رزین Ena Seal

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  • ادهزیو رزین قابل استفاده با Ena Bond
  • به عنوان باند داخل پرسلن لمینیت ونیر
  • به عنوان انامل باند
  • به عنوان سیلنت سطح کامپوزیت
  • به عنوان باند در ترمیم کامپوزیت های قدیمی