باند آنفیلد رزین Ena Seal

(دیدگاه کاربر 1)

۹۵۰,۰۰۰ تومان

  • ادهزیو رزین قابل استفاده با Ena Bond
  • به عنوان باند داخل پرسلن لمینیت ونیر
  • به عنوان انامل باند
  • به عنوان سیلنت سطح کامپوزیت
  • به عنوان باند در ترمیم کامپوزیت های قدیمی