کیت ۳ عددی کامپوزیت بیوفانکشن

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کیت شامل کامپوزیت های:

  • انامل بیوفانکشن BF1 و BF2 و BF3
  • تیوب 2.5 گرمی