کیت ۶ عددی کامپوزیت بیوفانکشن

برای قیمت تماس بگیرید

در انبار موجود نمی باشد

کیت شامل کامپوزیت های:

  • دنتین بیوفانکشن (بیودنتین) BD1 و BD2 و BD3
  • انامل بیوفانکشن BF1 و BF2 و BF3