کیت ۷ عددی کامپوزیت ENA HRi

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

این کیت شامل 4 عدد یونیورسال دنتین و 3 عدد یونیورسال انامل‏ می‌باشد.

  • کامپوزیت یونیورسال دنتین: UD1 و UD2 و UD3 و UD4
  • کامپوزیت یونیورسال انامل: UE1 و UE2 و UE3