کیت ۷ عددی کامپوزیت ENA HRi

۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان

تاریخ تمام کامپوزیت ها 2023 بوده به جز یک عدد که 2022/8 می باشد.

این کیت شامل 4 عدد یونیورسال دنتین و 3 عدد یونیورسال انامل‏ می‌باشد.

  • کامپوزیت یونیورسال دنتین: UD0 و UD0.5 و UD1 و UD2
  • کامپوزیت یونیورسال انامل: UE1 و UE2 و UE3