کیت ۱۱ عددی کامپوزیت ENA HRi

برای قیمت تماس بگیرید

این کیت شامل 6 عدد یونیورسال دنتین و 3 عدد یونیورسال انامل‏، یک عدد کامپوزیت اپک و یک عدد کامپوزیت اینسایزال می‌باشد.

  • کامپوزیت یونیورسال دنتین: UD0 و UD0.5 و UD1 و UD2 و UD3 و UD4
  • کامپوزیت یونیورسال انامل: UE1 و UE2 و UE3
  • کامپوزیت اپک: IWS
  • کامپوزیت اینسایزال: OBN